Bán các loại dược liệu, nông sản (tiêu, điều, thảo quả ...) - Liên hệ : 0904882536