Các kiểu tràng liền (hợp)

Ruou_vang_resevar_malbec_va_lyRượu vang Terrazas của hãng Hennessy được phân phổi bởi công ty Đức Vượng, chi tiết tại https://ruouvang.net.vn/

 

Tràng đều – Cánh liền

Hình bánh xe                 Ví dụ: hoa Cà. hoa ớt. hoa Khoai tây. v. v…

Hình chuông                  Ví dụ: hoa Đẳng sâm. hoa Cát cánh.

Hình nhạc            Ví dụ: hoa Benladon

Hình phễu            Ví dụ: hoa Bìm bìm, hoa Cà độc dư­ợc. v. v.. ~

Hình đinh             Ví đụ: hoa Đinh h­ương, hoa Mẫuàu đơn. v v.

Hình ống              Ví dụ: hoa hình ống ở giữa các cụm hoa đầu họ Cúc

 

Tràng không đều – Cánh liền:

Hình môi             Ví dụ: hoa ích mẫu, hoa Hư­ơng nhu. v. v..

Hình lưỡi nhỏ      Ví dụ: các hoa xung quanh đầu của hoa họ Cúc

Hình mặt nạ                  Ví dụ: hoa Mõm chó

trang-deu-canh-lien

Leave a Reply

Bán các loại dược liệu, nông sản (tiêu, điều, thảo quả ...) - Liên hệ : 0904882536